Isac Newton (1643-1727) matematik, fyzik, astronom zakladatel klasické teoretické fyziky, objevitel zákona zemské přitažlivosti
3.11.2017

"Nádherný pořádek a soulad vesmíru mohl vzniknout jen podle plánu vševědoucí a všemohoucí Bytosti. Toto je můj poslední a nejvyšší poznatek." "Naučil jsem se dvěma věcem: především, že jsem veliký hříšník a za druhé, že Ježíš je ještě větší Spasitel." Jsem přesvědčen, že Bible je Slovem Božím, napsaným skrze ty, které On inspiroval. Studuji ji každý den." "Žádné jiné učení není tak potvrzeno, jak učení Bible."