Gregor Johann Mendel (1822-1884 Brno)
29.12.2017

Přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti.

Jeho modlitbou byla slova žalmu 25,4-5: "Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mne cestou pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v Tebe."