Mistr Jan Hus 
Mistr Jan Hus
autor: 29.6.2017
aktualita
 

(1370-1415)

"Pro tu pravdu evangelia, kterou jsem celý život hlásal, chci dnes vesele zemřít." "Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jež jest odloučení věčné od milosti Boží."