autor: 29.12.2017
aktualita
 

Heslo Jednoty bratrské na rok 2018

 

 

 

 

 

Heslo Jednoty bratrské na rok 2018

 

 

 

" Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé ". Zjev. Jana 21,6.

 

 

 

      Na počátku každého roku si obyčejně přejeme, aby to byl rok až do jeho skončení prožitý v pokoji.

 

      Naplní se tato naše naděje? Co budeme v tomto roce, my sami, očekávat?

 

Jakých nových setkaní, nebo událostí se dočkáme?

 

      Není to vzácný dar, znovu moci nastartovat další čas, jak v malém, t.j.,  v našem osobním a sborovém životě, nebo i ve velkém, t.j.,  v našich společenských vztazích a podmínkách? Je to důležité ve všech oblastech našeho života a zejména ve vztahu k Bohu.

 

     V našem novoročním hesle na rok 2018, jsou slova Písma " o žízni ". Totiž víme, že žízeň je existenciální zkušeností mnohých lidí. Lidé, kteří jsou na cestách po světě, mohou o tom mluvit, že častokrát neměli dostatek, například vody k napití, než sami předpokládali. Bible rovněž mnohokrát píše o žízni. Izraelité při putování pouští získali vodu až ze skaliska. Prorok Eliáš, celkem vyčerpaný a unavený životem, obdržel láhev vody od anděla, v Sareptě Sidonské. Ježíš, sám, čerpal vodu u studnice Jákobovy, pro ženu Samaritánku, aby jí daroval vodu k životu věčnému. Vždyť on sám dává vodu "života", všem, ve svém slovu.

 

     A na konci všeho světového času, v nebeském Jeruzalému, vidí Jan ve Zjevení tuto vodu, jako nevyčerpatelný zdroj, který je k dispozici pro všecky lidi v Božím městě. 

 

      Z tohoto hesla na rok 2018, které připravilo Ekumenické pracovní společenství, je základem myšlenka, v jejímž středu stojí Studnice, kde centrálním bodem je Cesta kříže.

 

Ježíš Kristus, ten ukřižovaný a vzkříšený, je tou vodou života, který vždy stojí uprostřed všeho dění.

 

Tak jako každodenní doušek vody, která teče do studnice, tou mají být i letošní Hesla Jednoty bratrské. Každý den podávají nám slovo ze Starého i Nového Zákona, která navzájem spolu souvisí. K nim se vždy připojuje určitá píseň, modlitba anebo jiný text. Tato slova nás vždy zvou, abychom je přijímali a zachovávali ve svém životě.

 

     Naše zkušenosti s těmito hesly jsou rozdílné. Možná někoho nemusí oslovit; anebo naopak . I když se nám jeví často biblický text vzdálený, může verš nebo případná modlitba pomoci. Je potřebné Boží hlas opravdu slyšet, a to: na každý den. Neboť v každém textu je určité zaslíbení, které my od Boha dostáváme a které je potřebné k našemu životu. Totiž potřebujeme tuto nabídku, kterou čteme, slyšíme ze slova Písma svatého, den co den. A na závěr  - ještě ať zazní toto heslo v překladu Dr. Martina Luthera. Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.

 

 

 

S bratrským pozdravem Váš Mgr. Vlastislav Svoboda, emeritní farář ČCE.

 

 

 

--