KJ ukončí vydávání týdeníku ET-KJ k 31.12.2022
16.12.2022

Předsednictvo KJ rozhodlo o ukončení vydávání týdeníku k 31.12.2022 na základě významného úbytku předplatitelů novin.  

Minimálně posledních deset let se vedení spolku Kostnická jednota zabývalo hledáním odpovědí na otázky spojené s pokračováním vydávání Evangelického týdeníku- Kostnické jiskry. Nešlo vždy jen o ekonomické otázky, i když především, ale i o smyslu vydávání týdeníku s obsahem zaměřeným na křesťanství, historii a otázky víry určené pro odběratele zejména z řad evangelických věřících, převážně staršího věku. 

 

Celou řadu let se dařilo novinám dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. Dařilo se to i díky darům převážně jednotlivců. Rozhodnutí pokračovat i v letošním roce bylo nakonec právě důsledkem reflexe vůči těm, kteří poskytnutím darů dali najevo, že ET-KJ má pokračovat. Vydávání bylo vykoupeno velkým pracovním úsilím celého kolektivu, ale zejména sestry  Támar Kočnarové, dlouholetá pracovnice ústředí. Ta ukončila koncem roku pracovní poměr a činnost dále vykonávala v rámci dobrovolnické činnosti. Ukázalo se, že ani tento „úsporný krok nestačil¨. Jediný příjem z předplatného se snížil, navíc i díky ukončení činnosti distributora a převodu předplatného na spolek. Provoz novin by tak vyžadoval další desetitisíce korun.  

 

Děkuji našim věrným čtenářům za věrnost.  

Daniel Toušek