Zachránce 
Zachránce
autor: 1.12.2017
aktualita
 

Ivo Kraus

 

Zachránce

 

Nedávno jsem potkal zajímavého človíčka, který stále nosil baťoh. Bylo mi to divné a tak jsem se zeptal: "Hele, proč se s tím pořád taháš?" Odpověděl mi: "Já jsem v tomhle radikální. Mám tam Bibli. Jednu pro sebe a jednu na rozdávání. A taky nějaké věci, abych mohl někoho zachránit." Trochu jsem se podivil, ale on pokračoval: "Nebudeš tomu věřit. Jeden člověk zachránil celý metro, protože měl baterku. Já tam mám navíc nářadí a nějaká lana."

Nic proti neustálé připravenosti. Ve škole jsme měli brannou výchovu a tak jsem se naučil oblékat pláštěnku proti radioaktivitě. Co kdyby? Mladí ochránci přírody někdy budují v lese budky, aby měli ptáčci kde hnízdit. To je jistě chválihodné. Co když jim ta budka zachrání život? Je s podivem, jak lidé touží zachraňovat. Ostatně, při katastrofách se máme raději, než když je dobře.

Rád bych vám připomněl, co to je pravá záchrana. Nechci vytrhávat verše z kontextu, přesto si však neodpustím citovat krále Davida: "Blaze těm, jimž byli odpuštěny nepravosti a jejich hříchy byly přikryty." (Ž 32:1-2; Řím 4:7) Záleží přeci hlavně na tom, jak člověk skončí po smrti. Je jistě dobré zachraňovat lidi pro spasení, nemá to však smysl, pokud zároveň neuvěří v Boha. Kristus - to je opravdový Zachránce.

Ivo Kraus