ČLÁNKY 
Název článku 
Autor 
Anotace 
Rubrika 
Článek vložen     Clear

Počet vyhledaných článků: 1       1 / 1     1
Informace o Kostnické jednotě
Kostnická jednota

Kostnická jednota vznikla 28. září 1903 a jako spolek se ustavila roku 1905. 

Kostnická jednota sdružuje křesťany, kteří se hlásí k odkazu M. Jana Husa, JA Komenského a dalších českých i světových reformátorů a reformačních hnutí. Vycházeje z tohoto dědictví, je otevřen k ekumenickému rozhovoru a spolupráci se všemi křesťanskými církvemi a obdobnými spolky v České republice i ve světě.

Pod českou reformací je možná rozumět příběh, jak protestantismus vrůstal do domácí půdy, na jehož úvod patří i to, jak byla tato půda připravována – a zvláště skvělý prototyp obnovy církve (a společnosti), který snad na jedné straně ani nemůže být hozen do jednoho pytle s jinými typy, nám prý cizími, ale na druhé straně jako by se jím naopak mělo poměřovat, co na svět přišel po něm.2

Naše dědictví je evropská reformace jako celek, která je jako taková reformací vůbec

 

Své poslání spatřuje nejen v předávání dědictví minulosti, nýbrž dříve v dosvědčování evangelia pro přítomnost a budoucnost av jeho myšlenkovém i praktickém uplatňování ve všech oblastech církevního i veřejného života.

více...
autor: 18.2.2020